Действащи проекти към катедра "Астрономия" през 2022 г.

Връзка между общата структура и локалната морфология на молекулярните облаци
(Съвместен проект с Center for Astronomy Heidelberg, Institute of Theoretical Astrophysics към Университета на Хайделберг)

Сгъстявания, влакна и ядра в зони на звездообразуване: физически анализ
(Двустранно сътрудничество с Университета на Кьолн)

Молекулярни облаци в ранни стадии на тяхната еволюция
(Двустранно сътрудничество с Университета на Хамбург)