Действащи проекти към катедра "Астрономия" през 2020г.

Връзка между общата структура и локалната морфология на молекулярните облаци
(Съвместен проект с Center for Astronomy Heidelberg, Institute of Theoretical Astrophysics към Университета на Хайделберг)

Сгъстявания, влакна и ядра в зони на звездообразуване: физически анализ
(Двустранно сътрудничество с Университета на Кьолн)

Молекулярни облаци в ранни стадии на тяхната еволюция
(Двустранно сътрудничество с Университета на Хамбург)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

 

 

EXO-RESTART (EXOplanetary dynamics and stability: Reverse Engineering of STable multiplanetary ARchitecTures)