Ежегодно катедра Астрономия обявява места за прием в докторската програма по Астрономия и астрофизика на български и английски език по направление 4.1. Физически науки.

       Редовният прием е с изпити по специалността и език през месец декември, а допълнителният през месец юни.

Конспект за кандидат-докторантския изпит на български език и на английски език.

Повече информация може да откриете тук –  https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/priem_obuchenie_diplomirane/doktoranturi