Сгъстявания, влакна и ядра в зони на звездообразуване: физически анализ
(Двустранно сътрудничество с Университета на Кьолн)

 

Зоните от междузвездната среда, свързани с образуването на звезди и ранната им еволюция, се наричат „области на звездообразуване“. Тяхната морфология и структура са доста сложни; наблюдават се млади звездни купове, обкръжени от области на йонизиран водород, газово-прахови сгъстявания на различни мащаби (от стотни от парсека до няколко десетки парсека) и влакнести структури, често съдържащи протозвездни, компактни ядра. Вникването в еволюционната взаимовръзка между тези многообразни структури е от ключово значение за разбиране на физиката на звездообразуването.

Нашите партньори от групата по звездообразуване към Университета на Кьолн участват в наблюдения на области на звездообразуване с най-съвременни телескопи в далечния инфрачервен диапазон и в радиодиапазона (Herschel, NANTEN2, SOFIA, CCAT) и анализират регистрираните структури, като използват и числени симулации на междузвездната среда. Техните изследвания са насочени, в частност, към ролята на турбулентността за оформяне на цялостната структура на облаците и нейния фрактален (самоподобен) характер. От своя страна, групата по звездообразуване към катедра „Астрономия“ използва и усъвършенства различни методи за отделяне на облачни фрагменти, определя техните физични параметри и се опитва да изясни техния еволюционен статус. Отъждествяването на облачни фрагменти, отделени по различни методи, може да даде отговор на въпроса относно тяхната реална природа.