Кръжок

КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ към катедра “АСТРОНОМИЯ”...

Скръбна вест
Posted on

Скръбна вест

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 1 декември 2021 г. ни напусна...

Видеозаписи от лекциите на кръжока по астрономия през август и септември 2021 г.
Posted on

Видеозаписи от лекциите на кръжока по астрономия през август и септември 2021 г.

През следващите седмици всеки четвъртък точно в 19:30 ч. ще публикуваме в...