120 години Астрономическа обсерватория на СУ

На 11 и 12 ноември 2017 г. се проведе конференция, посветена на 120 годишнина на Астрономическата обсерватория на СУ.

120g_AO_SU_plakat

      

Катедра “Астрономия” към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” отбеляза кръглата годишнина от завършването на обсерваторията на СУ с двудневна конференция. Събитието бе в две части, като през първия ден бяха представени разнообразни научни доклади, а вторият бе отделен за запознаване с дейността на основни центрове за популяризация на астрономията в България.

Конференцията се проведе в аудитория „акад. Никола Бонев” в Астрономическата обсерватория в парк „Борисова градина”. Научните доклади на 11 ноември 2017 г. обхващаха разнообразни области на съвременната астрофизика и бяха представени от учени от институти към БАН, от Физическия факултет на СУ, и други български и чуждестранни институции. На 12 ноември бе представена дейността както на Народни обсерватории и планетриуми с богата и дългогодишна история от страната, така и най-новите дигитални планетариуми – в Детски научен център „Музейко” и в Природо-научния музей в Пловдив. Популяризационната дейност на НАО Рожен, Астрономическият център в Шумен и обсерваторията на СУ също бяха представени, като бе обърнато внимание и на инициативи като Космическа академия за деца и неформалното образование по астрономия в общински центрове. Силно впечатление направи представянето на дейността на най-голямото сдружение на любители-астрономи в България – „Звездно общество”. Бяха представени и обучителите ресурси по еворпейски проект Space Awareness, финансиран по програма „Хоризонт 2020” на Европейската Комисия.

Конференцията „120 години Астрономическа обсерватория на СУ” е финансирана по проектно предложение към Фонд „Научни изследвания” на СУ. Сборникът с доклади от конференцията може да намерите тук.