Бакалавърска програма

„Астрофизика, метеорология и геофизика“

Актуалният учебен план на специалността за студенти започнали обучението си през 2021 г. или следваща година можете да изтеглите оттук за редовна или оттук за задочна форма (pdf формат).

Актуалният учебен план на специалността за студенти започнали обучението си през 2020 г. или предходна година можете да изтеглите оттук за редовна или оттук за задочна форма (pdf формат).

Теми за дипломни работи и дати за защита за уч. 2023/2024 г. може да намерите тук.

      

От есента на 2021 г. бакалавърската специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ на Физическия факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“ е напълно обновена и предлага обучение на световно ниво. Традициите в обучението по астрономия и астрофизика, по метеорология, както и по геофизика в СУ са много богати и датират още от първите години на съществуване на университета. Днес опита и традициите се комбинират с най-съвременни методи и технологии. В обучението са включени както основополагащи, така и специализиращи курсове като регулярно се реализират практически занятия както в лабораториите на Физическия факултет така и в реална работна обстановка в други научни институции. В обновената програма на бакалавърската специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ специализиращите курсове не са само в края на обучението, а присъстват във всеки един семестър. Практическите курсове позволяват на студентите не само да се докоснат до интересни научни задачи, но и да участват в тях.

Качеството на обучението в тези три направления във Физическия факултет на СУ се е доказало във времето най-вече с големия брой изключително успешни учени работещи по света и у нас. Бакалавърската специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ е уникална в световен мащаб. Студентите могат да специализират в едно от трите направления, но благодарение на иновативната програма, ще натрупват знания и опит едновременно в трите науки за Земята и Космоса.

Програмата има своето естествено продължение в магистърските и докторските програми на катедра „Астрономия“ и катедра „Метеорология и геофизика“.