Име

Кабинет

Контакти

Ръководител Катедра

стая В64 (вляво), Физически Факултет

e-mail: eirene[at]phys.uni-sofia.bg

Състав

стая В52 (вляво), Физически Факултет

e-mail: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg

стая В53 (вляво), Физически Факултет

e-mail: japet[at]phys.uni-sofia.bg

стая В65 (вляво), Физически Факултет

e-mail: valcheva[at]phys.uni-sofia.bg

стая В65 (вдясно), Физически Факултет

e-mail: vbozhilov[at]phys.uni-sofia.bg

стая В53 (вдясно), Физически Факултет

e-mail: g_petrov[at]phys.uni-sofia.bg

стая В64 (вдясно), Физически Факултет

e-mail: o_stanchev[at]phys.uni-sofia.bg

стая В56 (вдясно), Физически Факултет

e-mail: markishki[at]mail.bg

физик Николай Теохаров

email: teoharov.n[at]phys.uni-sofia.bg

физик Александър Тодоров

стая В56 (вдясно), Физически факултет

email: avencislat[at]uni-sofia.bg

стая В64 (вляво), Физически факултет

email: ldankova[at]phys.uni-sofia.bg

 

Докторанти

стая В52 (вдясно), Физически  Факултет

стая В52 (вдясно), Физически  Факултет

e-mail: botev[at]phys.uni-sofia.bg

стая В56 (вдясно), Физически  Факултет

e-mail: ezaharieva[at]phys.uni-sofia.bg 

Защитили докторанти през последните години

Любов Маринкова- 2023 г.

Милен Минев – 2022 г.

Орлин Станчев – 2017 г.

Александър Куртенков – 2017 г.

Сава Донков – 2015 г.