Литература

Курсове от учебната програма

За бакалаври

Астрофизика (за спец. „Физика“) (доц. д-р Тодор Велчев)

Обща астрофизика (за спец. „АМГ“) (доц. д-р Тодор Велчев)

За магистри

Космология (за спец. „Астрономия и астрофизика“) (доц. д-р Тодор Велчев)

Звездообразуване (за спец. „Астрономия и астрофизика“) (доц. д-р Тодор Велчев)


 


Полезни линкове