Катедра Астрономия

Физически Факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Адрес: бул. „Джеймс Баучър“ 5, София 1164
Тел: 02/81-61-717

E-mail адрес: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg

Facebook: Катедра Астрономия, СУ „Св. Климент Охридски“ 

YouTube: Department of Astronomy Sofia University

Астрономическа обсерватория на СУ

Телефон за посещения в Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“ в парк „Борисова градина“ – 0886 300 600

Линк към стария сайт на катедра „Астрономия