„Българска наблюдателна станция на пан-Европейския нискочестотен радиотелескоп LOFAR (LOFAR-BG)“
Финансиращ орган: Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г. към МОН (Договор Д01-389/18.12.2020 г.)

LOFAR e многофункционален, високо иновативен паневропейски разпределен нискочестотен радио телескоп (10-250 MHz), разработен от холандския Институт по радио астрономия (ASTRON) за изследване на ранната и далечна Вселената, слънчевата активност, и земната атмосфера. LOFAR се състои от голям брой иновативни наблюдателни станции с антени тип фазирана решетка из цяла Холандия и част от Европа, свързани с оптична високоскоростна връзка.

Създаване на българска LOFAR станция и участие в мрежата на LOFAR ще даде отлична възможност на български и чуждестранни учени и студенти да се развиват и допълнят отличните си оптични изследвания с авангардни радио наблюдения. Това ще бъде първата LOFAR станция в южна и източна Европа, която ще подобри разделителната способност и покритието на международния LOFAR телескоп.

Проектът е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България Координатор е Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН, членове на консорциума са Технически университет – София, и катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Уебсайт на проекта: www.lofar.bg