EXO-RESTART (EXOplanetary dynamics and stability: Reverse Engineering of STable multiplanetary ARchitecTures)
Финансиращ орган – Национална пътна карта за научна инфраструктура (2018-2022) към Министерството на образованието и науката, конкурс ВИХРЕН–2021 (КП-06-ДВ-5/15.12.2021 г.)

Екзопланетните системи с повече от една планета са често срещани в нашата Галактика. Към днешна дата мултипланетните системи са около 800 и този брой непрекъснато нараства. Разбирането статистическите и физически характеристики на тези мултипланетни системи е жизненоважно за разбирането на формирането и еволюцията на Слънчевата система и на планетите като цяло. Въпреки това, модерните техники за намиране и характеризиране на екзопланети имат известна предубеденост. Например, често използвани са модели, които не отчитат планетарната динамиката или критерии за стабилност, което пречи на теоретичния напредък в областта. Важни за изследване на формирането на планетата са динамичните свойства на системите, т.е., техните осцлиращи орбитални параметри, а не най-използваните Кеплерлерови орбити, които циркулират в литературата. В този контекст, предвид нарастващото значение на мултипланетни системи като връзка между теорията и наблюдения, е ясно, че една цялостна и хомогенна динамична характеристика на познатите (и новооткрити) мултипланетни системи е спешно необходима.

Това проектопредложение предлага да се преодолее известната предубеденост и да се проучи формирането и еволюцията на планетите чрез найсъвременни цифрови методи. Непосредствената цел на проектопредложението е да се изпълни първото хомогенно моделиране на прецизни доплерови и пасажни (транзитнни) фотометрични данни на мултипланетни системи и да приложи обширен анализ на орбиталната стабилност, за да разкрие тяхната орбитална архитектура и динамика. Крайната цел на предложението е да се проведат цифрови симулации на планетарната миграция и анализиране на изследване на механизмите на образуване на мултипланетни системи в т.н. орбитален резонанс (MMR), системи със силно елиптични орбити, както и планети намиращи се в тесни двойни-звездни системи, които в момента са слабо проучени. Тези анализи ще разкрият свойствата на прото-планетния диск, необходими за формирането на наблюдаваните планетарни архитектури.

Обява февруари 2022 г.
Обява март 2022 г.
Обява октомври 2022 г.