EXO-RESTART (EXOplanetary dynamics and stability: Reverse Engineering of STable multiplanetary ARchitecTures)
Финансиращ орган – Министерството на образованието и науката, конкурс ВИХРЕН–2021 (КП-06-ДВ-5/15.12.2021 г.)

Екзопланетните системи с повече от една планета са често срещани в нашата Галактика. Към днешна дата мултипланетните системи са около 800 и този брой непрекъснато нараства. Разбирането статистическите и физически характеристики на тези мултипланетни системи е жизненоважно за разбирането на формирането и еволюцията на Слънчевата система и на планетите като цяло. Въпреки това, модерните техники за намиране и характеризиране на екзопланети имат известна предубеденост. Например, често използвани са модели, които не отчитат планетарната динамиката или критерии за стабилност, което пречи на теоретичния напредък в областта. Важни за изследване на формирането на планетата са динамичните свойства на системите, т.е., техните осцлиращи орбитални параметри, а не най-използваните Кеплерлерови орбити, които циркулират в литературата. В този контекст, предвид нарастващото значение на мултипланетни системи като връзка между теорията и наблюдения, е ясно, че една цялостна и хомогенна динамична характеристика на познатите (и новооткрити) мултипланетни системи е спешно необходима.

Това проектопредложение предлага да се преодолее известната предубеденост и да се проучи формирането и еволюцията на планетите чрез найсъвременни цифрови методи. Непосредствената цел на проектопредложението е да се изпълни първото хомогенно моделиране на прецизни доплерови и пасажни (транзитнни) фотометрични данни на мултипланетни системи и да приложи обширен анализ на орбиталната стабилност, за да разкрие тяхната орбитална архитектура и динамика. Крайната цел на предложението е да се проведат цифрови симулации на планетарната миграция и анализиране на изследване на механизмите на образуване на мултипланетни системи в т.н. орбитален резонанс (MMR), системи със силно елиптични орбити, както и планети намиращи се в тесни двойни-звездни системи, които в момента са слабо проучени. Тези анализи ще разкрият свойствата на прото-планетния диск, необходими за формирането на наблюдаваните планетарни архитектури.

Обява февруари 2022 г.
Обява март 2022 г.
Обява октомври 2022 г.
Обява юли 2023 г.

Научни публикации по проекта в списания с импакт-фактор:

1. Kossakowski, D., Kürster, M., Trifonov, T., Henning, T., Kemmer, J., Caballero, J.A., Burn, R., Sabotta, S., Crouse, J.S., Fauchez, T.J., Nagel, E., Kaminski, A., Herrero, E., Rodríguez, E., González-Álvarez, E., Quirrenbach, A., Amado, P.J., Ribas, I., Reiners, A., Aceituno, J., Béjar, V.J.S., Baroch, D., Bastelberger, S.T., Chaturvedi, P., Cifuentes, C., Dreizler, S., Jeffers, S.V., Kopparapu, R., Lafarga, M., López-González, M.J., Martín-Ruiz, S., Montes, D., Morales, J.C., Pallé, E., Pavlov, A., Pedraz, S., Perdelwitz, V., Pérez-Torres, M., Perger, M., Reffert, S., Rodríguez López, C., Schlecker, M., Schöfer, P., Schweitzer, A., Shan, Y., Shields, A., Stock, S., Wolf, E., Zapatero Osorio, M.R., Zechmeister, M.

The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs: Wolf 1069 b: Earth-mass planet in the habitable zone of a nearby, very low-mass star, 2023 , Astronomy and Astrophysics, 670, art. no. A84, . IF(2021)= 6.24, Q1, Web of Science, Scopus, DOI: 10.1051/0004-6361/202245322

2. Zakhozhay, O.V., Launhardt, R., Trifonov, T., Kürster, M., Reffert, S., Henning, T., Brahm, R., Vinés, J.I., Marleau, G.-D., Patel, J.A. Radial velocity survey for planets around young stars (RVSPY): A transiting warm super-Jovian planet around HD 114082, a young star with a debris disk, 2022, Astronomy and Astrophysics, 667 (102), art. no. L14, IF(2021)= 6.24, Q1, Web of Science, Scopus, DOI: 10.1051/0004-6361/202244747

3. Ulmer-Moll, S., Lendl, M., Gill, S., Villanueva, S., Hobson, M.J., Bouchy, F., Brahm, R., Dragomir, D., Grieves, N., Mordasini, C., Anderson, D.R., Acton, J.S., Bayliss, D., Bieryla, A., Burleigh, M.R., Casewell, S.L., Chaverot, G., Eigmüller, P., Feliz, D., Gaudi, B.S., Gillen, E., Goad, M.R., Gupta, A.F., Günther, M.N., Henderson, B.A., Henning, T., Jenkins, J.S., Jones, M., Jordán, A., Kendall, A., Latham, D.W., Mireles, I., Moyano, M., Nadol, J., Osborn, H.P., Pepper, J., Pinto, M.T., Psaridi, A., Queloz, D., Quinn, S., Rojas, F., Sarkis, P., Schlecker, M., Tilbrook, R.H., Torres, P., Trifonov, T., Udry, S., Vines, J.I., West, R., Wheatley, P., Yao, X., Zhao, Y., Zhou, G., Two long-period transiting exoplanets on eccentric orbits: NGTS-20 b (TOI-5152 b) and TOI-5153 b, 2022, Astronomy and Astrophysics, 666, art. no. A46, IF(2021)= 6.24, Q1, Web of Science, Scopus, DOI: 10.1051/0004-6361/202243583

4. Trifonov, T., Wollbold, A., Kürster, M., Eberhardt, J., Stock, S., Henning, T., Reffert, S., Butler, R.P., Vogt, S.S., Reiners, A., Lee, M.H., Bitsch, B., Zechmeister, M., Rodler, F., Perdelwitz, V., Tal-Or, L., Rybizki, J., Heeren, P., Gandolfi, D., Barragán, O., Zakhozhay, O., Sarkis, P., Pinto, M.T., Kossakowski, D., Wolthoff, V., Brems, S.S., Passegger, V.M.

A New Third Planet and the Dynamical Architecture of the HD33142 HD 33142 Planetary System, 2022, Astronomical Journal, 164 (4), art. no. 156, IF(2020)= 6.263, Q1, Web of Science, Scopus, DOI: 10.3847/1538-3881/ac7ce0

5. Caballero, J.A., González-Álvarez, E., Brady, M., Trifonov, T., Ellis, T.G., Dorn, C., Cifuentes, C., Molaverdikhani, K., Bean, J.L., Boyajian, T., Rodríguez, E., Sanz-Forcada, J., Zapatero Osorio, M.R., Abia, C., Amado, P.J., Anugu, N., Béjar, V.J.S., Davies, C.L., Dreizler, S., Dubois, F., Ennis, J., Espinoza, N., Farrington, C.D., López, A.G., Gardner, T., Hatzes, A.P., Henning, T., Herrero, E., Herrero-Cisneros, E., Kaminski, A., Kasper, D., Klement, R., Kraus, S., Labdon, A., Lanthermann, C., Le Bouquin, J.-B., González, M.J.L., Luque, R., Mann, A.W., Marfil, E., Monnier, J.D., Montes, D., Morales, J.C., Pallé, E., Pedraz, S., Quirrenbach, A., Reffert, S., Reiners, A., Ribas, I., Rodríguez-López, C., Schaefer, G., Schweitzer, A., Seifahrt, A., Setterholm, B.R., Shan, Y., Shulyak, D., Solano, E., Sreenivas, K.R., Stefánsson, G., Stürmer, J., Tabernero, H.M., Tal-Or, L., Ten Brummelaar, T., Vanaverbeke, S., Von Braun, K., Youngblood, A., Zechmeister, M., A detailed analysis of the Gl 486 planetary system, 2022, Astronomy and Astrophysics, 665, art. no. A120, IF(2021)= 6.24, Q1, Web of Science, Scopus, DOI: 10.1051/0004-6361/202243548

6. Luque, R., Fulton, B.J., Kunimoto, M., Amado, P.J., Gorrini, P., Dreizler, S., Hellier, C., Henry, G.W., Molaverdikhani, K., Morello, G., Peña-Moñino, L., Pérez-Torres, M., Pozuelos, F.J., Shan, Y., Anglada-Escudé, G., Béjar, V.J.S., Bergond, G., Boyle, A.W., Caballero, J.A., Charbonneau, D., Ciardi, D.R., Dufoer, S., Espinoza, N., Everett, M., Fischer, D., Hatzes, A.P., Henning, Th., Hesse, K., Howard, A.W., Howell, S.B., Isaacson, H., Jeffers, S.V., Jenkins, J.M., Kane, S.R., Kemmer, J., Khalafinejad, S., Kidwell, R.C., Jr., Kossakowski, D., Latham, D.W., Lillo-Box, J., Lissauer, J.J., Montes, D., Orell-Miquel, J., Pallé, E., Pollacco, D., Quirrenbach, A., Reffert, S., Reiners, A., Ribas, I., Ricker, G.R., Rogers, L.A., Sanz-Forcada, J., Schlecker, M., Schweitzer, A., Seager, S., Shporer, A., Stassun, K.G., Stock, S., Tal-Or, L., Ting, E.B., Trifonov, T., Vanaverbeke, S., Vanderspek, R., Villaseñor, J., Winn, J.N., Winters, J.G., Zapatero Osorio, M.R., The HD 260655 system: Two rocky worlds transiting a bright M dwarf at 10 pc, 2022, Astronomy and Astrophysics, 664, art. no. A199, IF(2021)= 6.24, Q1, Web of Science, Scopus, DOI: 10.1051/0004-6361/202243834

7.Quirrenbach, A., Passegger, V.M., Trifonov, T., Amado, P.J., Caballero, J.A., Reiners, A., Ribas, I., Aceituno, J., Béjar, V.J.S., Chaturvedi, P., González-Cuesta, L., Henning, T., Herrero, E., Kaminski, A., Kürster, M., Lalitha, S., Lodieu, N., López-González, M.J., Montes, D., Pallé, E., Perger, M., Pollacco, D., Reffert, S., Rodríguez, E., López, C.R., Shan, Y., Tal-Or, L., Osorio, M.R.Z., Zechmeister, M.

The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs: Two Saturn-mass planets orbiting active stars, 2022, Astronomy and Astrophysics, 663, art. no. A48, IF(2021)= 6.24, Q1, Web of Science, Scopus, DOI: 10.1051/0004-6361/202142915

8. Serrano, L.M., Gandolfi, D., Mustill, A.J., Barragán, O., Korth, J., Dai, F., Redfield, S., Fridlund, M., Lam, K.W.F., Díaz, M.R., Grziwa, S., Collins, K.A., Livingston, J.H., Cochran, W.D., Hellier, C., Bellomo, S.E., Trifonov, T., Rodler, F., Alarcon, J., Jenkins, J.M., Latham, D.W., Ricker, G., Seager, S., Vanderspeck, R., Winn, J.N., Albrecht, S., Collins, K.I., Csizmadia, S., Daylan, T., Deeg, H.J., Esposito, M., Fausnaugh, M., Georgieva, I., Goffo, E., Guenther, E., Hatzes, A.P., Howell, S.B., Jensen, E.L.N., Luque, R., Mann, A.W., Murgas, F., Osborne, H.L.M., Palle, E., Persson, C.M., Rowden, P., Rudat, A., Smith, A.M.S., Twicken, J.D., Van Eylen, V., Ziegler, C., A low-eccentricity migration pathway for a 13-h-period Earth analogue in a four-planet system, 2022, Nature Astronomy, 6 (6), pp. 736-750. IF(2021)= 15.65, Q1, Web of Science, Scopus, DOI: 10.1038/s41550-022-01641-y

9. Trifon Trifonov, Rafael Brahm, Andres Jordan, Christian Hartogh, Thomas Henning, Melissa J. Hobson, Martin Schlecker, Saburo Howard, Finja Reichardt, Nestor Espinoza, Man Hoi Lee, David Nesvorny, Felipe I. Rojas, Khalid Barkaoui, Diana Kossakowski, Gavin Boyle, Stefan Dreizler, Martin Kuerster, Rene Heller, Tristan Guillot, Amaury H.M.J. Triaud, Lyu Abe, Abdelkrim Agabi, Philippe Bendjoya, Nicolas Crouzet, Georgina Dransfield, Thomas Gasparetto, Maximilian N. Guenther, Wenceslas Marie-Sainte, Djamel Mekarnia, Olga Suarez, Johanna Teske, R. Paul Butler, Jeffrey D. Crane, Stephen Shectman, George R. Ricker, Avi Shporer, Roland Vanderspek, Jon M. Jenkins, Bill Wohler, Karen A. Collins, Kevin I. Collins, David R. Ciardi, Thomas Barclay, Ismael Mireles, Sara Seager, Joshua N. Winn, TOI-2525 b and c: A pair of massive warm giant planets with a strong transit timing variations revealed by TESS, accepted for publication in Astronomical Journal in February 2023, IF(2020) = 6.263, Q1, Web of Science, Scopus, https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.05694

10. Vladimir Bozhilov, Desislava Antonova, Melissa J. Hobson, Rafael Brahm, Andres Jordan, Thomas Henning, Jan Eberhardt, Felipe I. Rojas, Konstantin Batygin, Pascal Torres-Miranda, Keivan G. Stassun, Sarah C. Millholland, Denitza Stoeva, Milen Minev, Nestor Espinoza, George R. Ricker, David W. Latham, Diana Dragomir, Michelle Kunimoto, Jon M. Jenkins, Eric B. Ting, Sara Seager, Joshua N. Winn, Jesus Noel Villasenor, Luke G. Bouma, Jennifer Medina, Trifon Trifonov, A 2:1 Mean-Motion Resonance Super-Jovian pair revealed by TESS, FEROS, and HARPS, accepted for publication in Astrophysical Journal Letters in February 2023, IF(2021) = 8.811, Q1, Web of Science, Scopus, https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.10838

11. Zakhozhay O.V., Launhardt R., Müller A., Brems S.S., Eigenthaler P., Gennaro M., Hempel A., Hempel M., Henning T., Kennedy G.M., Kim S., Kürster M., Lachaume R., Manerikar Y., Patel J.A., Pavlov A., Reffert S., Trifonov T., Radial Velocity Survey for Planets around Young stars (RVSPY): Target characterisation and high-cadence survey, 2022, Astronomy and Astrophysics, 667, art. no. A63, IF(2021)= 6.24, Q1, Web of Science, Scopus, DOI: 10.1051/0004-6361/202244213

12. Kossakowski D.; Kürster M.; Henning Th.; Trifonov T.; Caballero J.A.; Lafarga M.; Stock S.; Kemmer J.; Jeffers S.V.; Amado P.J.; Pérez-Torres M.; Béjar V.J.S.; Cortés-Contreras M.; Bauer F.F.; Ribas I.; Reiners A.; Quirrenbach A.; Aceituno J.; Baroch D.; Cifuentes C.; Dreizler S.; Hatzes A.; Kaminski A.; Montes D.; Morales J.C.; Pavlov A.; Peña L.; Perdelwitz V.; Reffert S.; Revilla D.; López C.R.; Rosich A.; Sadegi S.; Sanz-Forcada J.; Schöfer P.; Schweitzer A.; Zechmeister M., The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs Stable radial-velocity variations at the rotation period of AD Leonis: A test case study of current limitations to treating stellar activity?“,2022,Astronomy and Astrophysics,666, A143, IF(2021)= 6.24, Q1, Web of Science, Scopus, DOI:10.1051/0004-6361/202243773