Молекулярни облаци в ранни стадии на тяхната еволюция
(Двустранно сътрудничество с Университета на Хамбург)

 

Молекулярните облаци възникват от сгъстявания на студен газ, потопени в топла, дифузна и магнетизирана междузвездна среда. Това е резултат от топлинни и динамични неустойчивости, причинени от процеси на по-големи пространствени мащаби в галактиките – например, гравитационно свиване или сблъсъци между обвивки на останки от свръхнови. На по-малки мащаби основен фактор при възникването на молекулярните облаци са турбулентните потоци. Нашите партньори от Хамбургската обсерватория (към Университета на Хамбург) провеждат числени симулации на сблъскващи се турбулентни потоци и изследват последващото образуване на звезди.

От своя страна, групата по звездообразуване към катедра „Астрономия“ анализира разпределението на плътността и на колонковата плътност в облаците. Тази важна статистическа характеристика носи информация за енергийния баланс между различните фактори за еволюцията на облака: турбулентност и магнитни полета, от една страна, и гравитацията, от друга. Когато гравитацията в свиващия се облак започне да преобладава, в разпределението на плътността се очертава опашка, която може да се опише математически със степенен закон. Ние разработваме методи за анализ на такива опашки, които ни помагат да изучим общата структура на облаците и да я свържем с различни физически режими.