Програма за лекциите на кръжока по астрономия през октомври и ноември

На 20 октомври 2022 г. в зала А207 на Физическия факултет на СУ от 19:30 ч. стартира есенната програма на кръжока по астрономия към катедра Астрономия.

Програмата включва шест лекции през октомври и ноември на разнообразни теми, представени на достъпен език от български учени. Първата сбирка, на 20 октомври, е на тема „Големите очаквания в астрономията“ с лектор Никола Каравасилев, който често гостува на кръжока. Всички сбирки са от 19:30 ч. в четвъртък, като пет от тях са в най-голямата зала на Физическия факултет – А207, а кръжокът на 3 ноември ще бъде в Астрономическата обсерватория на СУ в парк Борисова градина, като освен планираната интересна тема от Пенчо Маркишки, ще има възможност и за наблюдения с телескоп (при ясно небе).

Пълната програма на кръжока по астрономия за октомви и ноември 2022 г. е достъпна тук.

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от повече от 120 години. Един от основателите му е световноизвестният математик – академик Кирил Попов. Според автобиографията му, група студенти основават клуб/кръжок по астрономия в началото на учебната 1900/1901 година. Макар форматът му да се е менил през годините, кръжокът е поддържан без прекъсване от екипа на катедра Астрономия и до днес. Настоящият подход на кръжока е максимално близък до първоначалната му идея, а именно – български учени, работещи у нас или в чужбина, да представят своите световно значими успехи в астрономията (и сходни направления на физиката) на достъпен език пред широка публика.

Повече информация за кръжока може да откриете тук.