Традиционно силен интерес към есенните събития в Астрономическата обсерватория на СУ

В два последователни дни тази година се състояха Европейската нощ на учените (30.09) и Есенния световен ден на астрономията (01.10). И двата дни Астрономическата обсерватория на СУ бе отворена от 16 до 22 ч. с вход свободен и разнообразна програма.

На 30 септември над 1500 посетители на различна възраст се включиха в програмата, подготвена от екипа на катедра Астрономия в Астрономическата обсерватория на СУ в рамките на Европейската нощ на учените – проект SEARCH. Небето бе ясно и предвидените наблюдения се реализираха изцяло – наблюдения на слънчеви протуберанси и слънчеви петна, на Луната и на планетите Сатурн и Юпитер. Разнообразни физични демонстрации и богата лекционна програма бяха представени от преподаватели, учени, докторанти и студенти. Детски научен център „Музейко“ гостува с интригуващи демонстрации за по-малките посетители. В аудиторията на обсерваторията бе представена импровизирана музейна експозиция с астрономически и други уреди на катедра Астрономия.

За съжаление, прогнозата за времето във вечерните часове на 1 октомври беше за плътна облачност. Есенният световен ден на астрономията започна с дъжд и наблюдения на Слънцето не бяха възможни. За кратко, малко след 20 ч., бяха реализирани наблюдения на Юпитер и Сатурн в пролуки между облаците. Въпреки неблагоприятните условия за наблюдения, всички останали активности в програмата се реализираха в пълнота.

За двата дни отворени врати през обсерваторията минаха близо 2000 посетители на различна възраст.

Катедра Астрономия благодари на всички доброволци, колеги и приятели, които направиха възможно успешното реализиране на двете събития.