КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от есента на 1900 г. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.

Всички сбирки на кръжока са с вход свободен

Основните сбирки на кръжока по астрономия се провеждат всеки четвъртък през учебната година

Повечето от основните сбирки на кръжока се провеждат от 19:30 ч. в зала А205 на Физическия факултет с предварително определени тема и лектор. Акцентът на тези сбирки е българският принос в световната астрономия, а лектори са учени от катедрата и други астрономически институции от България и чужбина. Нивото на лекциите е подходящо както за студенти и ученици, така и за широк кръг хора с изявен интерес към астрономия и физика.

Веднъж в месеца кръжокът се провежда от 19:30 ч. в Астрономическата обсерватория на СУ в парк „Борисова градина“. Тези сбирки са при свободна програма – разговори за актуални астрономически открития и събития. При ясно време има възможност за кратки демонстрационни наблюдения на планети, Луна и по-далечни обекти с няколко телескопа.

Видео записи от изминали събития на кръжока може да намерите тук.

Допълнителни практически сбирки към кръжока по астрономия

Освен основните лекционни сбирки (всеки четвъртък) на кръжока по астрономия, катедра Астрономия организира допълнителни сбирки с практическа и образователна насоченост. Практическата част на кръжока се провежда в сряда от 19:30 ч., през седмица, в Астрономическата обсерватория на СУ. Програмата е подходяща за деца над 12 г., както и за възрастни с интерес към астрономията. За разлика от основната част на кръжока, практическата му част е достъпна само с предварително записване, като максимумът е 20 кръжочници. Програмата се води основно от студенти и докторанти към катедра Астрономия. Следете обявяването на формите за записване в facebook – страницата на катедрата. Програмата за практическата част на кръжока за учебната 2019/2020 година може да намерите тук.