КРЪЖОК ПО АСТРОНОМИЯ

към катедра “АСТРОНОМИЯ” на Физическия Факултет

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.
Всички сбирки на кръжока са с вход свободен

Основните сбирки на кръжока по астрономия се провеждат всеки четвъртък през учебната година

Повечето от основните сбирки на кръжока се провеждат от 19:30 ч. в зала А205 или А207 на Физическия факултет с предварително определени тема и лектор. Акцентът на тези сбирки е българският принос в световната астрономия, а лектори са учени от катедрата и други астрономически институции от България и чужбина. Нивото на лекциите е подходящо за студенти и ученици с изявен интерес към астрономия и физика.

Веднъж в месеца кръжокът се провежда от 19:30 ч. в Астрономическата обсерватория, Борисова градина. Тези сбирки са при свободна програма – разговори за актуални астрономически открития и събития. При ясно време има възможност за кратки демонстрационни наблюдения на планети, Луна и по-далечни обекти с няколко телескопа.

Онлайн сбирка на кръжока на 11 ноември 2021 г.

Програма за сбирките на кръжока – септември 2021 г.

Програма за сбирките на кръжока – август 2021 г.

Допълнителни практически сбирки към кръжока по астрономия

Освен основните лекционни сбирки (всеки четвъртък) на кръжока по астрономия, катедра Астрономия организира допълнителни сбирки с практическа и образователна насоченост. Практическата част на кръжока се провежда в сряда от 19:30 ч., през седмица, в Астрономическата обсерватория на СУ. Програмата е подходяща за деца над 12 г., както и за възрастни с интерес към астрономията. За разлика от основната част на кръжока, практическата му част е достъпна само с предварително записване, като максимумът е 20 кръжочници. Програмата се води основно от студенти и докторанти към катедра Астрономия. Следете обявяването на формите за записване в facebook – страницата на катедрата. Програмата за практическата част на кръжока за учебната 2019/2020 година може да намерите тук.