Програма за кръжок и събития
септември – ноември 2022 г.

30 септември (петък), 16:00 – 22:00 ч., Астрономическа обсерватория
Програма в Астрономическата обсерватория с наблюдения с телескопи, изложба, демонстрации, научно-популярни лекции в рамките на
ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

01 октомври (събота), 16:00 – 22:00 ч., Астрономическа обсерватория
Програма в Астрономическата обсерватория с наблюдения с телескопи, изложба, демонстрации, научно-популярни лекции  в рамките на
ЕСЕНЕН СВЕТОВЕН ДЕН НА АСТРОНОМИЯТА

20 октомври (четвъртък), 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ГОЛЕМИТЕ ОЧАКВАНИЯ В АСТРОНОМИЯТА
Никола Каравасилев

27 октомври (четвъртък), 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
МЕЖДУЗВЕЗДНИТЕ МОЛЕКУЛЯРНИ ОБЛАЦИ – ТУРБУЛЕНТНИ ГАЗОВИ ФРАКТАЛИ
доц. д-р Сава Донков
Институт по астрономия с НАО, БАН

03 ноември (четвъртък), 19:30 ч., Астрономическа обсерватория
Наблюдения с телескоп, при ясно небе
ВСЕКИДНЕВНИ И ЕЖЕГОДНИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ
Пенчо Маркишки
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ; ИА с НАО, БАН

10 ноември (четвъртък), 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ИЗ ТАЙНИТЕ НА МИКРОСВЕТА
доц. д-р Венелин Кожухаров
катедра „Атомна физика“, ФзФ, СУ

17 ноември (четвъртък), 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ЧЕРНИТЕ ДУПКИ В ЯДРАТА НА КВАЗАРИТЕ
ас. д-р Милен Минев
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ

24 ноември (четвъртък), 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАШИННОТО ОБУЧЕНИЕ В АСТРОНОМИЯТА – ЧАСТ 2
гл. ас. д-р Орлин Станчев
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ