КРЪЖОКЪТ ПО АСТРОНОМИЯ ОТ ФЕВРУАРИ ДО АПРИЛ 2024 г.

На 29 февруари 2024 г. в зала А205 на Физическия факултет на СУ от 19:30 ч. стартира пролетната програма на Кръжока по астрономия към катедра „Астрономия“.

Програмата включва поредица от лекции на разнообразни теми представени на достъпен език от български учени работещи у нас или в чужбина. На първата сбирка, на 29 април, д-р Петър Ефтимов ще ни разкаже за възможностите за алтернативен живот, извън познатия ни на водните планети като Земята. На 7 март е планирано традиционното представяне на авторската книга на Пенчо Маркишки „Гид на любителя астроном 2024 г.“ и разказ за предстоящите астрономически събития през годината. „Полярни сияния в Слънчевата система“ е интригуващата тема на д-р Милен Цеков на 14 март. Лекцията на доц. Галин Гюлчев на 21 март е свързана с релативистката астрофизика на компактни обекти, като черните дупки.  Един от водещите световни учени в областта на екзопланетите, д-р Трифон Трифонов, на 28 март ще ни запознае с успехите на изследванията на екзопланети с космическия телескоп TESS и българския принос в тях. На 11 април, възможно най-близко до някои ключови дати за космонавтиката, ще ни гостува доайенът на българската космическа наука – доц. Таня Иванова от ИКИТ, БАН. Освен кратка историческа справка за космическите изследвания в България, лекцията ще включва и информация за проблемните условия на Марс и проектите, в които България участва, свързани с изучаването на червената планета и осъществяването на полет на човек до нея. На 18 април д-р Цветан Цветков ще представи първи резултати от наблюдаваното, само 10 дни по-рано от българската научна експедиция в Северна Америка, пълното слънчево затъмнение.

Програма на Кръжока по астрономия от февруари до април 2024 г. е достъпна тук.

През май/юни допълнително ще бъдат обявени още няколко лекции на Кръжока.

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от повече от 120 години. Един от основателите му е световноизвестният математик – академик Кирил Попов. Според автобиографията му, група студенти основават клуб/кръжок по астрономия в началото на учебната 1900/1901 година. Макар форматът му да се е менил през годините, кръжокът е поддържан без прекъсване от екипа на катедра „Астрономия“ и до днес. Настоящият подход на Кръжока е максимално близък до първоначалната му идея, а именно – български учени, работещи у нас или в чужбина, да представят своите световно значими успехи в астрономията (и сходни направления на физиката) на достъпен език пред широка публика.

Повече информация за кръжока може да откриете тук.