Програма за кръжок
февруари
– април 2024 г.


29 февруари 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
АЛТЕРНАТИВЕН ЖИВОТ: ОТВЪД ВОДНИТЕ ПЛАНЕТИ
гл. ас. д-р Петър Ефтимов
Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

07 март 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ПРЕДСТОЯЩИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ И СЪБИТИЯ
Представяне на книгата „ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2024“
Пенчо Маркишки
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт по астрономия с НАО, БАН;

14 март 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ПОЛЯРНИ СИЯНИЯ В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
гл. ас. д-р Милен Цеков
катедра „Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ

21 март 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
РЕЛАТИВИСТКА АСТРОФИЗИКА НА КОМПАКТНИ ОБЕКТИ
доц. д-р Галин Гюлчев
катедра „Теоретична физика“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

28 март 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКЗОПЛАНЕТИ С КОСМИЧЕСКИЯ ТЕЛЕСКОП TESS
д-р Трифон Трифонов
Проект EXO-RESTART, катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт „Макс Планк“ в Хайделберг, Германия

11 април 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ОВЛАДЯВАНЕТО НА МАРС
доц. д-р инж. Таня Иванова
Институт за космически изследвания и технологии, БАН

18 април 2024 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
СЛЪНЧЕВИЯТ ДИАМАНТЕН ПРЪСТЕН ОТ 8 АПРИЛ 2024 Г.
гл. ас. д-р Цветан Цветков
Институт по астрономия с НАО, БАН