КРЪЖОКЪТ ПО АСТРОНОМИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2024 г.

Предстоят три сбирки през месец юни на Кръжока по астрономия към катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ.

Сбирките са в четвъртък от 19:30 ч. в зала А205 на Физическия факултет с вход свободен. На 6 юни Николай Кънчев, завършил магистърската програма по „Астрономия и популяризация на астрономията“, ще представи действащата вече второ десетилетие космическа мисия „Нови хоризонти“, благодарение на която беше изследвана детайлно планетата джудже Плутон. На 13 юни д-р Кольо Данков от Биологическият факултет на СУ ще разкаже да метеоритите и информацията, която ни дават за зората на Слънчевата система и зараждането на живота. Космическият телескоп TESS открива и изследва екзопланети от няколко години. Как всеки любител може да използва данните от телескопа и да допринесе за нови открития ще ни разкаже на 20 юни д-р Веселин Костов от NASA, SETI Institute.

Програмата на Кръжока по астрономия е достъпна тук.