Четири записа на лекции на Кръжока по астрономия от октомври и ноември 2023 г.

Всеки четвъртък точно в 19:30 ч. по едно видео от записаните сбирки на Кръжока по астрономия от октомври и ноември 2023 г. ще става достъпно тук.

Лекцията „Космически магнетизъм“ на Никола Каравасилев от 26 октомври ще бъде достъпна тук от 19:30 ч. на 11 януари. Очаквайте публикуването на още три записани лекции от есенната програма на Кръжока.