Покана за обучение по проект EXO-RESTART

КАТЕДРА „АСТРОНОМИЯ“
КЪМ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

ОБЯВЯВА
ПОКАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В WORKSHOP В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ EXO-RESTART

НА ТЕМА:

Модерни методи за откриване и характеризиране на екзопланети“
Лектор: д-р Трифон Трифонов, ръководител на проект EXO-RESTART

Дати: 27 и 28 май 2022 г., от 09:30 до 17:30
Начина на провеждане: на живо
Локация: Астрономическата обсерватория на СУ в парк „Борисова Градина“

Настоящият workshop е насочен към студенти (от 3. курс нагоре), магистри и докторанти с интерес към изучаването на екзопланетни системи. В рамките на обучението всички записали се ще се запознаят с основните съвременни методи за откриване на планети в орбита около други звезди в далечния Космос и в методите за тяхното характеризиране с помощта на професионален астрономичен софтуер – Exo-Striker. Занятията са практически ориентирани и ще помогнат на всеки да навлезе във вълнуваща тема на екзопланетните изследвания. Не са необходими предварителни знания извън общите курсове по физика и астрономия.

Лекторът, д-р Трифон Трифонов, е сред водещите изследователи в областта на анализа на екзопланетни системи, учен от Института по астрофизика „Макс Планк“ в Хайделберг, Германия, и катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет, носител на Наградата за млади учени в областта на математиката и природните науки за 2020 г. на Гьотингенската академия на науките. Д-р Трифонов е ръководител на проекта EXOplanetary dynamics and stability: Reverse Engineering of STable multiplanetary ARchitecTures (EXO-RESTART), подкрепен от договор КП-06-ДВ/5 от 15.12.2021 г. с Фонд „Научни изследвания“ по ННП „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021).

Регистрация и участие:

Регистрацията е безплатна, но задължителна и важи до запълване на капацитета. Броят места е ограничен до 16 души. С предимство са студенти-магистри последна година и докторанти. Срокът за регистрация е до 19 май.

Формата за заявка за участие е достъпна тук:

https://forms.gle/4ShWdmnmrsCgMHTG8

За допълнителни въпроси:
доц. д-р Владимир Божилов: vbozhilov@phys.uni-sofia.bg