4 август – информационна вечер относно магистърската  програма за неспециалисти – „Астрономия и популяризация на  астрономията”

Във вечерните часове на 24 август преподаватели и студенти ще се срещнат с всички заинтересувани от магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията” във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Магистърската програма стартира през есента на 2016 г. с 18 записали студенти. Включва теоретични и практически курсове както във всички сфери на астрономията, така и предмети, свързани с комуникация на науката. Програмата е задочна, с продължителност 4 семестъра и е достъпна за всеки, завършил бакалавърска степен независимо от специалността.

В курса на обучение през стартовата година направихме някои малки промени в част от задължителните дисциплини, за да улесним усвояването на базови знания. Актуалният учебен план е достъпен тук. Информация за протичането на първите два семестъра на випуск 2016 година, както и за проведената практика в НАО Рожен и Планетариум Смолян може да намерите тук и тук .

Между 17:00 и 20:00 ч. на 24 август 2017 г. във фоайето на сграда А на Физическия факултет всички заинтересувани от магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията” ще могат да се срещнат с преподаватели от катедра Астрономия, както и с магистрите второкурсници.

Записването за тази учебна година е във всеки работен ден от 28 август до 8 септември, в сграда А на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, етаж 4, отдел „Студенти” – А421. Приемно време: 9–12 ч. и 13–16 ч. Необходимо е да представите оригинал и копие на бакалавърска диплома и диплома за средно образование. Оригиналите се връщат, копията остават в канцеларията. В А118 се заплаща такса за обработка на документи в размер от 30 лв. Таксата за един семестър е 450 лв., за първи семестър се заплаща след средата на септември.

Информация и съдействие относно приема, протичането на занятията и други въпроси, свързани с програмата, освен на живо на 24 август, желаещите могат да получат и като пишат на – evgeni[at]phys.uni-sofia.bg.