Продължава приема на документи за магистърската програма  „Астрономия и популяризация на астрономията“

Магистърската програма е задочна, с продължителност 4 семестъра и е достъпна за всеки, завършил бакалавърска степен независимо от специалността. Във вечерните часове на 17 септември в Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски” в парк „Борисова градина” ще се състои втора информационна вечер относно програмата.

Подаването на документи за „Астрономия и популяризация на астрономията” за тази учебна година продължава във всеки работен ден до 21 септември, в сграда А на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, етаж 4, отдел „Студенти” – А421. Приемно време: 9–12 ч. и 13–16 ч. Необходимо е да представите оригинал и копие на бакалавърска диплома и диплома за средно образование. Оригиналите се връщат, копията остават в канцеларията. В А118 се заплаща такса за обработка на документи в размер от 30 лв. Таксата за един семестър е 450 лв.

Във вечерните часове на 17 септември, неделя, в Астрономическата обсерватория в парк „Борисова градина”, между 18 и 20 ч. всички заинтересувани от магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията” ще могат да се срещнат с преподаватели от катедра Астрономия, както и с магистрите второкурсници.

Информация и съдействие относно приема, протичането на занятията и други въпроси, свързани с програмата, освен на живо на 17 септември, желаещите могат да получат и като пишат на – evgeni[at]phys.uni-sofia.bg.

Очакваме Ви!