Posted on

Допълнителни практически сбирки към кръжока по астрономия към катедра Астрономия

Основните сбирки на кръжока по астрономия към катедра Астрономия продължават всеки четвъртък от 19:30 ч. Освен…

Виж повече
Posted on

Продължава приема на документи за магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията“

Магистърската програма е задочна, с продължителност 4 семестъра и е достъпна за всеки, завършил бакалавърска…

Виж повече
Posted on

Допълнителни практически сбирки към кръжока по астрономия към катедра Астрономия

Основните сбирки на кръжока по астрономия към катедра Астрономия продължават всеки четвъртък от 19:30 ч. Освен…

Виж повече
Posted on

Продължава приема на документи за магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията“

Магистърската програма е задочна, с продължителност 4 семестъра и е достъпна за всеки, завършил бакалавърска…

Виж повече