Допълнителни практически сбирки към кръжока по астрономия към  катедра Астрономия

Основните сбирки на кръжока по астрономия към катедра Астрономия продължават всеки четвъртък от 19:30 ч. Освен тях, катедра Астрономия организира допълнителни сбирки към кръжока, които имат практическа и образователна насоченост. Практическата част на кръжока ще се провежда в сряда от 19:30 ч., през седмица, в Астрономическата обсерватория на СУ. Първата сбирка за тази учебна година ще бъде на 1 ноември 2017 г., като програмата е подходяща за деца над 12 г., както и за възрастни с интерес към астрономията. За разлика от основната част на кръжока (сбирките в четвъртък), практическата му част ще бъде достъпна само с предварително записване, като максимумът е 20 кръжочници. Програмата ще се води основно от студенти и докторанти към катедра Астрономия. Всички сбирки на кръжока са с вход свободен.

Програмата за цялата учебна година включва 15 разнообразни теми:

1. Мащабите във Вселената – 01.11.2017 г.
2. Луната – 15.11.2017 г.
3. Планетите от Слънчевата система. Част 1: вътрешни планети – 29.11.2017 г.
4. Планетите от Слънчевата система. Част 2: външни планети – 13.12.2017 г.
5. Малките тела в Слънчевата система – 17.01.2018 г.
6. Нашата звезда – Слънцето – 31.01.2018 г.
7. Звездите – привидно еднакви, а толкова различни – 14.02.2018 г.
8. Еволюция на звездите – 28.02.2018 г.
9. Интересни обекти в света на звездите – 14.03.2018 г.
10. В търсене на нови светове: екзопланетите – 28.03.2018 г.
11. Звездни купове – 11.04.2018 г.
12. Галактики – 25.04.2018 г.
13. Конструиране на оптични системи: какво трябва да знаем? – 09.05.2018 г.
14. Оптични системи на телескопите – 30.05.2018 г.
15. Как да конструираме малък любителски спектрограф? – 13.06.2018 г.

Приемат се записвания до запълване на капацитета от 20 човека, на възраст над 12 год. Записванията за всяка дата са отделни.

За първата сбирка на практическата част на кръжока на 1 ноември, записванията стават от тук. Освен интересните факти за мащабите във Вселената, с които ще се запознаят, кръжочниците ще придобият основни умения за ориентиране по звездното небе и ще се научат как да работят с подвижни звездни карти. При ясно небе са предвидени наблюдения с телескоп.

Линковете за записване за останалите дати, ще бъдат обявени допълнително. За повече информация или отписване, моля пишете на dep.astronomy[at]gmail.com.

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.