Наблюдения на Слънцето и информация за специалностите към катедра „Астрономия“ по време на Софийския фестивал на науката 2021 г.

На 15 и 16 май учени от Физическия факултет (ФзФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ представиха разнообразни научни демонстрации, както и възможностите за образование в програмите на ФзФ на СУ на специален двудневен демонстрационен щанд по време на Софийския фестивал на науката – най-мащабното събитие за популяризация на науката у нас. Фестивалът се организира за 11-а поредна година от Британския Съвет в България, под патронажа на Министерството на образованието и науката и в партньорство със Столична община.

В рамките на двата фестивални дни, екип на катедра „Астрономия“ предостави възможност на стотици посетители от всички възрасти да погледнат Слънцето с телескоп, оборудван със специални филтри. Катедра „Астрономия“ благодари на Даниел и Албена Рахневи за подкрепата с втори телескоп за слънчеви наблюдения и за техническото съдействие по време на събитието.

Част от участието на катедрата в съботния ден бяха и демонстрации на изкуствен спектър, а в края на програмата на 16 май Пенчо Маркишки представи обширна лекция на тема „Кометите“.

Всички посетители имаха възможност да се запознаят с вариантите за обучение и кариерно развитие, свързано с астрономия в България. Бе представена изцяло обновената и уникална бакалавърска специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ и естественото ѝ продължение – магистратурата по „Астрономия и астрофизика“. Традиционно силен интерес имаше и към магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията“, достъпна за всеки с бакалавърска степен, независимо от специалността.

Бяха представени и актуалните научни проекти, в които участва катедра „Астрономия“, включително „Регионален астрономически център за изследвания и образование – РАЦИО“ (Договор Д01-383/18.12.2020 г. с МОН) и „Българска наблюдателна станция на пан-Европейския нискочестотен радиотелескоп LOFAR (LOFAR-BG)“ (Договор Д01-389/18.12.2020 г.), включени в Национална пътна карта за научна инфраструктура на България.