Регионален астрономически център за изследвания и образование - РАЦИО
Финансиращ орган – Национална пътна карта за научна инфраструктура (2018-2022) към Министерството на образованието и науката (договор Д01-157/28.08.2018 г.)

      

Проектът „РАЦИО“ (Регионален Астрономически Център за Изследвания и Образование) е инициатива на трите институции в България където се провеждат професионални научни изследвания и се извършва обучение на студенти по астрономия: Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, Катедрата „Астрономия“ на Физически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ и Астрономическият център на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“.

Проектът е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България и има за цел създаване на нова научна инфраструктура, базирана на нови телескопи и прилежащата им техника в НАО-Рожен, САО Плана към СУ„Св. Климент Охридски“ и Астрономически център към ШУ„Епископ Константин Преславски“. Поддръжка, ремонт и модернизиране на наличната и новата научна инфраструктура. Осигуряване на по-добри условия за задълбочени научни изследвания в областта на астрономията. Качествено професионално обучение на студенти и докторанти. Връзка с международни астрономически институции. Популяризиране на дейностите на РАЦИО.

Уебсайт на проекта: http://195.96.236.171/ratio/