Бакалавърската програма „Астрофизика, метеорология и геофизика“ е напълно обновена

От есента на 2021 г. уникалната бакалавърска специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ на Физическия факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“ е напълно обновена и предлага обучение на световно ниво. Традициите в обучението по астрономия и астрофизика, по метеорология, както и по геофизика в СУ са много богати и датират още от първите години на съществуване на университета. Днес опита и традициите се комбинират с най-съвременни методи и технологии. В обучението са включени както основополагащи, така и специализиращи курсове като регулярно се реализират практически занятия както в лабораториите на Физическия факултет така и в реална работна обстановка в други научни институции. В обновената програма на бакалавърската специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ специализиращите курсове не са само в края на обучението, а присъстват във всеки един семестър. Практическите курсове позволяват на студентите не само да се докоснат до интересни научни задачи, но и да участват в тях.

Качеството на обучението в тези три направления във Физическия факултет на СУ се е доказало във времето най-вече с големия брой изключително успешни учени работещи по света и у нас. Бакалавърската специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ е уникална в световен мащаб. Студентите могат да специализират в едно от трите направления, но благодарение на иновативната програма, ще натрупват знания и опит едновременно в трите науки за Земята и Космоса.

Програмата има своето естествено продължение в магистърските и докторските програми на катедра „Астрономия“ и катедра „Метеорология и геофизика“.

Повече информация може да намерите тук и тук.

Очакваме Ви!