Успешно проведен workshop по проект EXO-RESTART

На 27 и 28 май в Астрономическата обсерватория на СУ успешно се проведе обучение по проект EXO-RESTART

Студенти-бакалаври и магистри, докторанти и постдокторанти се включиха в двудневното обучение по проект  EXO-RESTART, проведено на 27 и 28 май в Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Кл. Охридски“. В рамките на обучението бяха представени  основните съвременни методи за откриване на планети в орбита около други звезди в далечния Космос и в методите за тяхното характеризиране с помощта на професионален софтуер – Exo-Striker. Целодневните занятия бяха практически ориентирани и помогнаха на участниците да навлезнат във вълнуваща тема на екзопланетните изследвания. Д-р Трифон Трифонов, ръководител на EXO-RESTART, както и целият екип на проекта, обмениха опит с участниците и обсъдиха възможности за бъдещо развитие на млади учени в рамките на проекта и в научната област на екзопланетните изследвания.

Обучението се проведе в рамките на проект EXOplanetary dynamics and stability: Reverse Engineering of STable multiplanetary ARchitecTures (EXO-RESTART), подкрепен от договор КП-06-ДВ/5 от 15.12.2021 г. с Фонд „Научни изследвания“ по ННП „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021).