Водещи световни и български учени, синоптици и популяризатори  на науката са част от богатата програма на Лятната школа по науките за Космоса и Земята

От 16 до 23 юли Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира Лятна школа за ученици по науките за Космоса и Земята Проф. Марин Бъчеваров. Кандидатстването е отворено до 15 юни, като школата е насочена към ученици в 9., 10. или 11. клас.

Богатата лекционна и практическа програма на Лятната школа включва основни теми от астрономията, астрофизиката, метеорологията и геофизиката. Част от вълнуващите теми, които ще бъдат разгледани, включват изследвания на екзопланети, космическия телескоп „Джеймс Уеб“, астрономически явления, ориентиране по нощното небе, работа с телескопи, мащабите на Вселената, как се прави и представя прогноза за времето, сеизмична активност на планетите в Слънчевата система, изследване на климата на Земята от Космоса, представяне на научни резултати пред обществото и много други. Освен от СУ „Св. Климент Охридски“ в лицето на учени от катедра „Астрономия“ и катедра „Метеорология и геофизика“, участващи в школата лектори ще има и от Института по астрономия с НАО Рожен към БАН, от Института за Космическия телескоп в Балтимор, Мериленд, САЩ, от Института SETI към НАСА, от Института по астрономия „Макс Планк“ в Хайделберг, Германия и др. Също така ще участват синоптици от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), както и популярни лица, представящи прогнозата за времето.

Част от предвидените обучителни модули и демонстрации ще засегнат обработка и анализ на астрономически изображения, работа с каталожни данни, следене на метеорологичната обстановка със специално инсталирани прибори на място и пряка връзка с данните от НИМХ, включително от радиосонди от метеорологични балони, достъп до моментни сеизмични данни и анализ на такива.

Астрономическите наблюдателни задачи включват променливи звезди, екзопланети, нови и свръхнови, астероиди, комети, спътници на големите планети, звездни купове, галактики, астрофотография, Слънце, спектроскопия. На разположение на участниците ще бъдат над 15 телескопа от различен тип с апертура на главното огледало – 35, 28 и 20 см. Наблюдателната техника е оборудвана с професионални цифрови камери с широки и тесни филтри. Някои телескопи ще бъдат с фотоапарати. Част от телескопите с голяма апертура ще бъдат на разположение на участниците специално за визуални наблюдения на атрактивни небесни обекти и явления през цялото време. През деня със специални филтри визуално и фотографски ще се наблюдават слънчеви петна и протуберанси. Участниците ще са разделени на малки групи (от трима човека), за да може всеки да има равен достъп до техниката.

Лятната школа за ученици по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“ е достъпна за ученици, които в момента завършват 9., 10. или 11. клас и имат интерес към астрономия и/или метеорология и геофизика. Школата ще се проведе в хотел „Три Буки“, който е разположен на 1680 метра надморска височина и е достатъчно отдалечен от светлинното и прахово замърсяване от населени места. Небето над местността е изключително подходящо, тъмно и чисто за провеждане на астрономически наблюдения.

Кандидатстването за участие в школата е в два кръга, като местата са ограничени и са достъпни само за ученици в 9., 10. или 11. клас на текущата учебна година (2021/2022). Първият кръг е отворен от 1 до 15 юни включително, необходимо е попълването на кратък въпросник, достъпен тук: https://forms.gle/xdBPRhGSeHRsxywCA

Допуснатите до втори кръг участници ще бъдат уведомени лично на предоставения от тях e-mail адрес с дата, час и повече информация за формата на протичането му.

Таксата за участие е в размер на 450 лв. бруто и ще се приема по банков път след окончателно одобрение на кандидата, запознаване с Правилника на Школата и попълнена Декларация за съгласие от родителя/настойника. Таксата включва пълен пансион за периода на Школата (закуска, обяд, вечеря, нощувка), организиран транспорт от София до хотел „Три Буки“ и обратно, ползване на материално-техническа база, денонощна жива охрана на наблюдателната площадка и застраховка.

За въпроси относно школата – пишете на dep.astronomy@gmail.com