През настоящата учебна година катедра Астрономия е пряко ангажирана  с обучението на 31 новоприети студенти в бакалавърски и магистърски програми

Учебните програми, в които катедра Астрономия е пряко ангажирана, традиционно се радват на интерес сред кандидат-студентите, ориентирани към специалностите във Физическия факултет. Наблюдава се увеличение на желаещите да учат астрономия в СУ „Св. Климент Охридски“ през учебната 2018/2019 г.

В бакалавърската специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ новоприетите първокурсници са 15. Трима студенти са приети в магистърската програма „Астрономия и астрофизика“. Същевременно, в иновативната и уникална в световен мащаб магистратура за неспециалисти – „Астрономия и популяризация на астрономията“ (анонсирана от Международния астрономически съюз – https://mailchi.mp/iau/iauoutreachnewsletter_2july) стартиращият обучението си трети випуск наброява 13 студенти. Като част от причините да се ориентират към изучаване на астрономия в България, някои бакалаври и магистри посочват активната популяризаторска дейност на екипа на катедра Астрономия.