Над 350 посетители на първата лекция на кръжока по астрономия  за учебната 2018/2019 г.

Най-голямата аудитория във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ не успя да побере всички желаещи да чуят лекцията „Вселената след Стивън Хокинг“.

На 18 октомври 2018 г. с лекцията на Никола Каравасилев стартира програмата за настоящата учебна година на кръжока по астрономия към катедра Астрономия. В разказа си Никола направи обзор на най-важните открития на Стивън Хокинг, като на разбираем и достъпен за широка публика език обясни сложни физични понятия. Лекторът доскоро бе докторант по астрономия, а от години се занимава с преподаване на физика и астрономия и с подготовка на най-успешните ни участници в международните олимпиади по астрономия и астрофизика. Никола Каравасилев е и един от лекторите в Детски научен център „Музейко“, с който катедра Астрономия работи в тясно сътрудничество.

Следващата сбирка на кръжока е на 25 октомври, когато доц. Пламен Данков ще разкаже и демонстрира как работят и за какво се използват нано-спътниците, а също и какво е участието на България в реализирането им. На 8 ноември чл.-кор. проф. дфн Николай Витанов, зам. ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, ще разкаже за перспективите за построяването на квантовите компютри и задачите, които могат да решат. За разлика от останалите сбирки на кръжока, тази на 15 ноември ще се състои в Астрономическата обсерватория на СУ, с разговори за актуални астрономически открития и събития, както и наблюдения с телескоп при ясно небе. Поради силния интерес, на 22 ноември, най-успешният съвременен учител по физика, обучил повечето български олимпийски световни медалисти по физика – Теодосий Теодосиев – Тео, ще гостува с лекция на кръжока. Доц. Стефан Лалковски ще разкаже на 29 ноември за възможностите за изследване на далечни и екзотични обекти и явления, които ни предоставят данните от гама-телескопите. На 6 декември Георги Пенев от Българското метеоритно общество чрез лекция и демонстрации ще обясни как може да разпознаем метеоритите и къде да ги търсим. Пълна програма за кръжока в периода октомври-декември 2018 г. може да намерите тук.

Предстои обявяването на програмата за допълнителните практически сбирки към кръжока.

Кръжокът по астрономия се провежда от над 110 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.

Входът за всички сбирки на кръжока е свободен. Очакваме Ви!