Традиционно катедра Астрономия отбеляза есенния ден на астрономията с възможност за наблюдения, популярни лекции и разглеждане на най-старата обсерватория в България.

Близо 2000 любители на астрономията посетиха обсерваторията в „Борисовата градина“ между 16 и 22 ч. на 13 октомври 2018 г. Те имаха възможност да разговарят с професионални астрономи, да научат някои интересни факти от историята на обсерваторията, да разгледат най-стария телескоп на постоянен фундамент в България. Наблюдения на Слънцето с помощта на два телескопа бяха възможни в началните часове на събитието. Част от посетителите успяха да погледнат отблизо и Луната, преди да се скрие зад короните на боровете. След 20:30 ч. облаците се разкъсаха и четири преносими телескопа в двора и 120 годишния телескоп в големият купол на обсерваторията бяха насочени към червената планета Марс и към няколко двойни звезди.

В аудиторията „Акад. Никола Бонев“ премина цикъл от кратки лекции, представени на достъпен език, свързани с разнообразни астрономически теми – история на астрономията, планетите Марс и Плутон, астрофотографията, затъмненията, покоряването на Космоса и потенциалните опасности за хората при евентуално обръщане на полюсите на Земното магнитно поле.

През светлите часове, на специално обособен за целта щанд в двора на обсерваторията, бе представяна Космическата академия за деца – Space Academy – една инициатива на Тихомир Димитров, който е сред първите магистри-астрономи, успешно завършили иновативната магистърска програма „Астрономия и популяризация на астрономията“.

Катедра Астрономия благодари на всички докторанти, студенти, колеги и приятели, благодарение на които стана възможно успешното реализиране на събитието.