До края на септември продължава подаването на документи за  „Астрономия и популяризация на астрономията”

Поради засиления интерес и запитвания от желаещи да се обучават в магистърската програма за неспециалисти, приемът на документи е удължен до 28 септември.

Първите 12 кандидат-магистри вече подадоха своите документи.

Записването е във всеки работен ден до 28 септември включително, в сграда А на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В А118 (ет.1) се заплаща такса за обработка на документи в размер от 30 лв. В отдел „Студенти” – А421 (ет.4) е необходимо е да представите оригинал и копие на бакалавърска диплома и диплома за средно образование. Оригиналите се връщат, копията остават в канцеларията. Приемно време: 9–12 ч. и 13–16 ч.

Магистърската програма включва теоретични и практически курсове както във всички сфери на астрономията, така и предмети, свързани с комуникация на науката. Програмата е задочна, с продължителност 4 семестъра и е достъпна за всеки, завършил бакалавърска степен, независимо от специалността. Актуалният учебен план е достъпен тук. Информация за протичането на първите два семестъра на випуск 2016 година, както и за проведената практика в НАО Рожен и Планетариум Смолян може да намерите тук и тук.

 

Очакваме Ви!