Двата курса бяха реализирани във Физическия факултет и в Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“ в средата на септември.

В „Кратък курс по астрономия“ участваха 11 учители и любители, които имаха възможност да научат интересни факти от различни области на астрономията и астрофизиката, представени основно от млади учени, докторанти и студенти от екипа на катедра Астрономия.

Курсистите към „Практическо обучение за работа с телескопи“ бяха 13. Обучението бе организирано и реализирано от катедрите „Оптика и спектроскопия“ и „Астрономия“. Освен теоретични знания за оптика, телескопи, условия за наблюдения и работа със звездни карти курсистите имаха възможност самостоятелно да сглобят и настроят телескоп.