НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИЯ „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“ за 2015

За 5-та поредна година бяха присъдени стипендиите по програмата „За жените в науката“, финансирана от Л’Ореал България в партньорство с Националната комисия на Юнеско за Булгария и СУ „Св. Климент Охридски“. Стипендиите в размер на 5000 евро се дават на млади жени учени с високи научни постижения в областта на естествените науки, с цел да се подпомогне тяхната изследователска работа в България и да се насърчат да продължат своята академична кариера.

Един от тримата лауреати по програмата „За жените в науката“ за 2015 г. е гл. ас. д-р Антония Вълчева от катедра Астрономия на Физическия факултет на СУ. Проектът, който ще бъде финансиран със стипендията е на тема „Търсене и изследване на променливи обекти в галактиката М31“. Променливите обекти, които ще бъдат изследвани чрез построяването на дълговременни криви на блясъка, са катаклизмичните променливи от тип нови и ярки сини променливи. Наблюденията ще бъдат проведени в Студентската Астрономическа Обсерватория – САО Плана към катедра Астрономия, като част от финансирането по програмата ще бъде използвано за модернизиране и доокомплектоване на наблюдателната система.

Интервю с д-р Антония Вълчева може да намерите на адрес http://www.zajenitevnaukata.bg/fellows2015.html -> Стипендианти.