Докторантът Никола Каравасилев от Софийския университет дарява стипендията си от финансова група Карол, за да оборудва лаборатория за подготовка на талантливи деца. Никола Каравасилев е подготвил над 100 ученици за 9 години. Освен във Физическия факултет, Никола води кръжоци по физика и астрономия в няколко столични училища. Обучените от него деца са спечелили десетки медали на национални и международни олимпиади.