Над 150 посетители на поредната сбирка на кръжока по Астрономия

Поредната сбирка на кръжока по астрономия, провеждан регулярно от есента на 2015 г. в обновен и атрактивен формат бе посетен от над 150 заинтересувани. Популярната лекция на гл. ас. д-р Владимир Божилов и Антония Хубанчева на тема „АСТРОБИОЛОГИЯ: ЗА МИНАЛОТО НА ЗЕМЯТА И (КОСМИЧЕСКОТО) БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО“ предизвика рекорден интерес. Представянето на изключително актуалната тема от преподавател в катедра Астрономия и магистър еколог от Националния природонаучен музей към БАН породи няколко часова дискусия.

Актуална програма за кръжока по астрономия може да видите тук.