Всяка година финансова група Карол предоставя по една докторантска стипендия в размер на 8000 лв., с цел да подкрепи млад талантлив учен със значим принос в своята научна област и интересен проект с практическо приложение. За 2016 г., носител на стипендията е докторантът към катедра Астрономия на Физически факултет при СУ – Никола Каравасилев (на снимката). Темата на неговата дисертацията е „Изследване на кълбовидни звездни купове в Местната група”.

През голяма част от времето си Никола Каравасилев активно подготвя ученици за олипиади по астрономия и е един от ръководителите на националния ни отбор по астрономия. И тази година възпитаниците му донесоха на България от ХХ-та Международна олимпиада големи успехи – четири медала и едно абсолютно първо място за Стефан Иванов, ученик в 9-ти клас в ПМГ Бургас.