Кръжокът по Астрономия към катедра „Астрономия“ продължава своята дейност за учебната 2015/2016 г., като цялата програма до края на годината можете да намерите тук. Кръжокът се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.

Кръжокът по Астрономия е отворен за всички посетители и се провежда всеки четвъртък през учебната година. Половината от сбирките на кръжока се провеждат от 19:30 ч. в зала А315 на Физическия факултет с предварително определени тема и лектор. Акцентът на тези сбирки е българският принос в световната астрономия, а основни лектори са учени от катедрата и Института по астрономия с НАО. Нивото на лекциите е подходящо за студенти и ученици с изявен интерес към астрономия и физика.

Останалите сбирки се провеждат от 19:30 ч. в Астрономическата обсерватория, Борисова градина. Тези сбирки са при свободна програма – разговори за актуални астрономически открития и събития. При ясно време има възможност за кратки демонстрационни наблюдения на планети и Луна с 15 cm рефрактор на обсерваторията. При повишен интерес посещенията ще стават с предварително записване, тъй като местата са ограничени.