ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2020

Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ представя безплатна книга, достъпна онлайн, която позволява на всеки любител да се наслади на астрономическите събития през 2020 г.

„Гид на любителя астроном 2020“ съдържа информация за предстоящите през годината по-забележителни астрономически явления, като е отделено повече внимание на условията за тяхното наблюдение от България. Книжката съдържа и няколко авторски статии на различни теми от астрономията и астрономическата оптика. Целта е тази информация да бъде полезна за широк кръг читатели, проявяващи интерес към астрономията при планирането на техните наблюдения. Изданието е отпечатано от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на договор Д01-277/16.12.2019 г. с МОН за проект „Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО)“, част от Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.). Автор на книгата е Пенчо Маркишки, познат с постиженията си в оптиката, астрономията и астрофотографията. Същият е автор на множество статии в редица национални и чужди научнопопулярни издания. Пенчо Маркишки работи като оптик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и в катедра „Астрономия“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Книгата „Гид на любителя астроном 2020“ е достъпна напълно безплатно оттук.

Лимитираният тираж на печатното издание ще бъде разпространено сред студенти и ученици в рамките на школи и кръжоци по астрономия, както и в библиотеки.