Програмата на Кръжока по астрономия до месец юни 2020 г.

С представяне на книгата на Пенчо Маркишки – „Гид на любителя астроном 2020“ и наблюдения на нощното небе стартира поредния сезон на Кръжока по астрономия към катедра „Астрономия“. Първата от поредицата сбирки се проведе в Астрономическата обсерватория на СУ в парк „Борисова градина“.

Програмата продължава на 6 февруари, темата е „Слънце и слънчева активност“. Ще узнаем за най-новите изследвания на нашата звезда от доц. Никола Петров от Института по астрономия с НАО. За „Цветовете в Космоса“ ще ни разкаже учителят по физика и астрономия – Никола Каравасилев на 13 февруари, а с „Дистанционни наблюдения на Земята от Космоса“ ще ни запознае доц. Елисавета Пенева от катедра „Метеорология и геофизика“ на 20 февруари.

Всички сбирки започват точно в 19:30 ч. Лекциите от програмата се провеждат в аудитории А205 или А207 във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, с изключение на сбирките на 27.02 и 2.04, когато кръжокът ще бъде в Астрономическата обсерватория на СУ.

През месец март програмата включва четири сбирки с разнообразни лекции. През първата седмица д-р Динко Атанасов от CERN ще ни въведе в лабораторията ISOLDE и във „Физиката на градивните клетки на материята“. На 12 март лектор ще бъде чл. кор. проф. дхн Николай Денков с темата – „След Земята“. С метеоритите отблизо ще ни запознае Георги Пенев от Българското метеоритно общество, а в последния четвъртък на март доц. Тодор Велчев от катедра „Астрономия“ ще отговори на въпроса – „Лесно ли е да направиш звезда?“.

На 9 април гл. ас. Галин Гюлчев от катедра „Теоретична физика“ към Физическия факултет ще представи „Гравитационни лещи: Тайните очила на Вселената“. На 21 май ще ни гостува един от най-перспективните в световен мащаб учени, търсещи и изследващи екзопланети – д-р Трифон Трифонов от Института по астрономия „Макс Планк“, Германия. Трифон ще ни разкаже за „Съвременните методи за откриване и характеризиране на екзопланети“. На 4 юни проф. дфзн Асен Пашов от катедра „Оптика и спектроскопия“ ще закрие учебната година на кръжока с „Тайните на нощното небе в поляризирана светлина“.

Пълната програма за основните сбирки на кръжока в периода януари-юни 2020 г. може да намерите тук.

Освен основните лекционни сбирки (всеки четвъртък) на кръжока по астрономия, катедра Астрономия организира допълнителни сбирки с практическа и образователна насоченост. Практическата част на кръжока се провежда в сряда от 19:30 ч., през седмица, в Астрономическата обсерватория на СУ. Програмата е подходяща за деца над 12 г., както и за възрастни с интерес към астрономията. За разлика от основната част на кръжока, практическата му част е достъпна само с предварително записване, като максимумът е 20 кръжочници. Програмата се води основно от студенти и докторанти към катедра Астрономия. Следете обявяването на формите за записване във facebook – страницата на катедрата. Програмата за практическата част на кръжока до април 2020 година може да намерите тук.

Кръжокът по астрономия се провежда от есента на 1900 година. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов.

Други предстоящи научно-популярни събития, организирани или с активното участие на катедра „Астрономия“ са Деня на отворените врати на Физическия факултет на 25 април и пролетния Световен ден на астрономията на 2 май. И в двата случая в Астрономическата обсерватория на СУ е предвидена разнообразна програма от 16 до 22ч., включваща наблюдения, лекции, изложба, демонстрации и други.

Очакваме Ви!