Катедра Астрономия организира час за консултации за участниците в първия задочен  кръг на XXIII Национална олимпиада по астрономия

При подготовката на различните кръгове на XXIII Национална олимпиада по астрономия организаторите препоръчват на участниците при необходимост да потърсят помощ в различни астрономически центрове в страната, в които се водят безплатни кръжоци за ученици – любители на астрономията. За участниците от София в първия задочен кръг на олимпиадата катедра Астрономия организира консултации от 18 до 19.30 ч. на 7 януари (вторник) в зала А205 на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Очакваме Ви!