Над 200 посетители на Кръжока по астрономия

Поредната сбирка на Кръжока по астрономия към катедра Астрономия при Физическия факултет на СУ събра над 200 посетители на различна възраст.

Лекцията на проф. дфзн Леандър Литов на тема „Тъмна материя“ на 16 ноември 2023 г. се проведе в най-голямата зала на Физическия факултет. Бяха представени наблюденията, потвърждаващи съществуването на тъмна материя, и методите за експериментално изучаване на нейните свойства. Проф. Литов обърна специално внимание на експериментите, провеждани на Големия адронен колайдер (LHC) в CERN, с цел наблюдение на тъмна материя. Увлекателната лекция продължи с интересни въпроси и дискусия по темата.

Следващата сбирка на Кръжока е на 23 ноември, а пълната програма може да откриете тук.