Posted on

Над 200 посетители на Кръжока по астрономия

Поредната сбирка на Кръжока по астрономия към катедра Астрономия при Физическия факултет на СУ събра…

Виж повече
Posted on

Над 200 посетители на Кръжока по астрономия

Поредната сбирка на Кръжока по астрономия към катедра Астрономия при Физическия факултет на СУ събра…

Виж повече