Програма за кръжок
октомври
– ноември 2023 г.

26 октомври 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
КОСМИЧЕСКИ МАГНЕТИЗЪМ
Никола Каравасилев


09 ноември
2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ДВИЖЕНИЯТА НА ЛУНАТА
Пенчо Маркишки
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт по астрономия с НАО, БАН


16 ноември
2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
ТЪМНА МАТЕРИЯ
проф. дфзн Леандър Литов
катедра „Атомна физика“, ФзФ, СУ


23 ноември 2023 г., 19:30 ч
., зала А205, Физически факултет
АКТИВНИ ЯДРА НА БЛИЗКИ ГАЛАКТИКИ
гл. ас. д-р Георги Петров
катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

30 ноември 2023 г., 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
СЛЪНЦЕ И КОСМИЧЕСКО ВРЕМЕ – НАУКА, ИНСТРУМЕНТИ И ОБУЧЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
доц. д-р Росица Митева
Институт по астрономия с НАО, БАН