Кръжокът по астрономия продължава с малка промяна в програмата

Лекциите, планирани за 10 и 17 ноември сменят местата си.

След сбирката на 3 ноември в Астрономическата обсерватория на СУ, програмата на Кръжока по астрономия към катедра Астрономия към Физическия факултет на СУ продължава на 10 ноември с лекция на тема „Из тайните на микросвета“, подготвена от доц. Венелин Кожухаров. На 17 ноември д-р Милен Минев ще представи „Черните дупки в ядрата на квазарите“, а в последния четвъртък на месеца гл. ас. Орлин Станчев ще продължи темата си от месец май с втора част на „Приложение на машинното обучение в астрономията“.

Трите предстоящи сбирки ще бъдат в зала А205 на Физическия факултет на СУ с начален час 19:30 ч. Актуалната програма е достъпна тук.