Български астроном е водещ автор в изследване за откриване на нова екзопланета около звездата HD 33142

Новооткритата екзопланета HD 33142d е третата в звездната система. Масата ѝ е подобна на тази на газовия гигант Сатурн, а орбиталният ѝ период е само около 90 дни. Новото проучване е с водещ автор д-р Трифон Трифонов, като резултатите са приети за публикуване в престижното списание The Astrophysical Journal. Работата на д-р Трифонов е подкрепена от проект EXO-RESTART, финансиран от  Фонд „Научни изследвания“ по Национална научна програма „ВИХРЕН-2021“.

Към момента в орбита около далечни звезди има открити над 5080 екзопланети. Тяхното изследване и точното определяне на параметрите им е основно за разбиране на процесите на планетообразуване и за анализ на стабилността на всички планетни системи във Вселената. Нова научна публикация под ръководството на д-р Трифон Трифонов от Института по астрономия „Макс Планк“ в Германия и катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, България, съобщава за откриването на нова екзопланета около звездата HD 33142, намираща се на около 390 светлинни години от нас. Това е третата екзопланетата в орбита около масивната звезда, която тъкмо е започнала да навлиза в крайните етапи от звездната еволюция, в т.нар. стадий на червен гигант.

За да направи откритието, международният екип учени зад изследването, ръководено от д-р Трифонов, използва оригинални и архивни данни от спектрографите FEROS и HARPS в обсерваторията Ла Сия, Чили, част от Европейската южна обсерватория, и от спектрографа HIRES, инсталиран в обсерваторията „Кек“ на Хаваите. Работата на д-р Трифон Трифонов е подкрепена от ръководения от него проект EXOplanetary dynamics and stability: Reverse Engineering of STable multiplanetary ARchitecTures (EXO-RESTART), финансиран чрез договор КП-06-ДВ/5 от 15.12.2021 г. с Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) по Национална научна програма (ННП) „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021).

Подробният анализ на данните доказва наличието на три екзопланети – две са с маси, сравними с масата на Юпитер, и една е с маса, сравнима с тази на Сатурн. Третата планета, HD 33142d, е нова, орбиталният ѝ период е около 90 дни, и откриването ѝ се докладва за пръв път пред научната общност.  За да са сигурни, че откритието не се дължи на активност на звездата, авторите на статията правят подробен анализ на звездата HD 33142. В резултат подобряват значително оценките за нейните параметри, като звезден радиус, температура и други, както и поставят оценка за нейното еволюционно състояние. Показват, че откритието на трета планета е действително и не се дължи на фактори, свързани със звездната активност или други ефекти.

Допълнително е извършен анализ на орбиталната стабилност на системата от три масивни планети. Оказва се, че системата е стабилна, но само в рамките на около 150 милиона години, предвид еволюционния стадий на звездата, планетната система ще бъде унищожена. Причината е, че при еволюцията в стадий на червен гигант радиусът на звездата ще се увеличи около 50 пъти спрямо сегашния си размер. Тогава най-близките две планети ще бъдат погълнати, а съдбата на най-далечната ще е или да бъде изхвърлена в Космоса, или също да бъде погълната от звездата.

Научната работа има огромна стойност за екзопланетните изследвания, тъй като представя едва третата планета с толкова кратък орбитален период, откривана в орбита около звезда гигант. Допълнителен интерес за научната общност е, че звездата HD 33142 е в началото на еволюцията си като червен гигант, което предоставя ключов момент за проверка на различи модели за еволюция на динамиката на планетните системи. Точните оценки на параметри като орбиталния период, масата и т.н. на всичките три екзопланети, както и оценките за параметрите на самата звезда, подобряват значително и допълват наличните в момента каталожни данни за системата. Извършването на подобни изследвания и подобряване на оценката за параметрите за всички екзопланетни системи е част от работата по проекта EXO-RESTART, който д-р Трифонов ръководи в рамките на катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Научната публикация за откритието е достъпна тук (pre-print).

Повече за проекта EXO-RESTART можете да откриете тук.