Над 1000 посетители в Астрономическата обсерватория в Деня на отворените врати

На 16 април, Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“, за поредна година отвори врати за посетители, които между 14 и 17 ч. в слънчевия съботен ден имаха възможността да разгледат най-стария телескоп на постоянен фундамент в България, както и да видят слънчевите петна през телескоп, оборудван с предпазен филтър. Над 1000 гости на обсерваторията се запознаха с научната, образователна и популяризационна дейноста на катедра „Астрономия” и катедра „Метеорология и Геофизика”. Чрез кратки беседи и лекции, учени и преподаватели от двете катедри запознаха посетителите, както с богатата история на Астрономическата обсерватория, така и с най-нова и актуална информация за астрономията, метеорологията и геофизиката по света и в България. Благодарение на Астрономическа Асоциация – София, посетителите имаха възможност да получат безплатно различни броеве на вестник Телескоп и списание Андромеда.

На 14 май, в Световния ден на астрономията за 2016 г., катедра „Астрономия” планира да обяви отново Ден на отворените врати. Мястото е същото – Астрономическата обсерватория в Борисовата градина. Очаквайте скоро повече информация.