Сайт на Астрономическата обсерватория на СУ

В процес на разработка е отделен сайт на Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“ на адрес – http://observatory.phys.uni-sofia.bg/

Сайтът ще съдържа актуална информация за възможността за платени посещения в обсерваторията. Също така ще има информация за цялостната популяризационна дейност, пряко или косвено, свързана с обсерваторията. Предстои обявяването на официален телефонен номер за заявки за посещения. До тогава предварителна заявка на група от поне 6 човека може да бъде изпратена поне ден преди посещението на – dep.astronomy@gmail.com.